Instal·lació i Manteniment de Xarxes Informàtiques

A Qtrack instal·lem, certifiquem i mantenim sistemes de xarxes de veu i dades i cablejats estructurats.
Segons les vostres necessitats, nosaltres ens encarregarem d’oferir-vos una solució ajustada al vostre negoci perquè obtingueu de la vostra inversió el màxim de prestacions seguint els passos que us descrivim a continuació.

Disseny ...
Estudi i disseny de la solució.
Fem l'estudi i us aconsellem sobre quina és la millor opció en el disseny de la infraestructura per al vostre negoci, per aconseguir que la vostra xarxa informàtica compleixi tots els requisits per cobrir les vostres necessitats al preu més competitiu.
Disseny ...
Instal·lació ...
Feines de instal·lació.
Els nostres tècnics s'encarregaran de la construcció d'instal·lació de xarxes de veu i dades la seva xarxa informàtica en totes les fases, des de la instal·lació del cablejat, tubs o canaletes per a la canalització dels cables, caixes de connexió per als llocs de treball, la instal·lació dels armaris Rack de connexió dels punts, l'electrònica de xarxa i la configuració dels equips.
Instal·lació ...
Certificació ...
Certificació i proves.
Un cop finalitzats els treballs de cablejat i connexió, si així s'ha contemplat, els nostres tècnics realitzaran la certificació punt per punt de tota la xarxa, això ens permetrà comprovar que la instal·lació ha estat realitzada correctament i complint tots els paràmetres de qualitat de la categoria de la instal·lació realitzada,
Certificació ...
Entrega ...
Finalització i entrega.
Després de la finalització dels treballs d'instal·lació us lliurem una xarxa llesta per utilitzar i 100% funcionant d'acord amb l'estudi de les vostres necessitats.
Els nostres tècnics, si cal, us donaran suport en la posada en marxa dels equips de la vostra xarxa.
Tenim a la vostra disposició al nostre equip comercial per si ho necessita oferir-vos els ordinadors o perifèrics per a la vostra oficina.
Entrega ...